Accugebruik

Allereerst is het van belang te weten dat accu’s nooit compleet ontladen mogen worden. Het opladen mag pas worden beëindigd als de lader aangeeft dat de accu volledig vol is. Uit oogpunt van veiligheid dient de oplaadperiode nooit 24 uur te overschrijden. Op deze wijze wordt een optimale gebruiks- en levensduur van de accu verkregen.

Daarnaast zijn er een aantal aandachtspunten:

 • Bij het in gebruik nemen van nieuwe accu(’s) raden wij aan de eerste tien ritten de accu’s voor 50% leeg te rijden en dan op te laden. Zo acclimatiseren de accu’s het beste.
 • Laad de accu(’s) altijd op na ieder gebruik. Het is van belang dat het opladen pas wordt beëindigd als de lader aangeeft dat de accu volledig vol is. De duur van het laden is ongeveer zeven uur en de accu is voor 80% geladen na vijf uur. Legt u alleen korte afstanden af? Dan is het raadzaam om de accu(‘s) op te laden als deze ongeveer voor de helft ontladen zijn.
 • Uit het oogpunt van veiligheid mag u de accu(’s) nooit langer dan 24 uur achtereenvolgend opladen.
 • Het is van belang dat de accu(’s) nooit compleet ontladen mogen worden.
 • Als de accu(’s) te diep ontladen zijn, zal de oplader de accu(‘s) niet meer laden. Het is dan noodzakelijk om de accu(’s) te vervangen.
 • Een (te) lage temperatuur heeft capaciteitsverlies tot gevolg. De accu(’s) conditioneren in de winter het beste als de accu(’s) in een vorstvrije en verwarmde omgeving staan en worden opgeladen.
 • Mochten de accu(’s) over een langere periode niet worden gebruikt, dan dient u ervoor te zorgen dat u de accu eenmaal in de twee weken worden opgeladen. Indien u uitneembare lithium accu heeft dient u deze los te koppelen van de machine na het opladen


Opladen

Elke scootmobiel is uitgerust met een andere accu en oplader. Een accu mag dan ook alleen maar met de bijgeleverde oplader opgeladen worden. Deze oplader controleert door middel van de laatste techniek de juiste laadspanning en zorgt ervoor dat de laadperiode op tijd wordt afgesloten. Dit resulteert in een optimaal laadproces. Het opladen doet u via de volgende stappen:

 1. Zet de scootmobiel uit
 2. Zorg ervoor dat de scootmobiel niet in de vrijloop staat
 3. Steek het laadsnoer in de connector op de accu
 4. Steek de stekker in een stopcontact


Klaar met opladen?

 1. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het indicatielampje groen is
 2. Maak de contrastekker los van de scootmobiel
 3. Koppel de accu los