Garantie

De ScootBuddy wordt geleverd met een garantie van 1 jaar. Voor nieuwe onderdelen die slijten, zoals bijvoorbeeld accu's of verlichting bieden wij 6 maanden garantie.  Deze garantie is inclusief productiefouten die optreden tijdens normaal gebruik. Bij alle aankopen ontvangt u een factuur en de factuurdatum is tevens de aanvangsdatum voor de garantie periode van 1 jaar, tenzij anders vermeld op de factuur.

 

Bij een defect zal het betreffende onderdeel kosteloos worden vervangen voor een nieuw onderdeel. Normaal gesproken wordt het product gerepareerd, maar in het onwaarschijnlijke geval dat de ScootBuddy, accu of oplader niet gerepareerd kan worden, worden deze vervangen. Reparaties of vervangingen die gratis zijn uitgevoerd, leiden niet tot een nieuwe garantie anders dan die van de originele aankoop.

 

Uitsluitingen

 • Er wordt geen garantie gegeven op de accessoires, als voorbeeld het mandje!
 • Er wordt geen garantie gegeven op onderdelen die slijten tijdens gebruik, als voorbeeld banden, wielen en meer!
 • Schade veroorzaakt door een ongeval, te water raken, misbruik of verkeerd gebruik of commercieel gebruik vallen niet onder de garantie.
 • Een ScootBuddy waar u zelf aan heeft gesleuteld
 • Niet tijdig melden van het defect
 • Garantie is niet overdraagbaar, mits overlegd met ScootBuddy.
 • Ontladen van de accu bij excessief gebruik of onbeladen bewaren
 • Oververhitting van de accu door onvoldoende ventilatie
 • Accu voor zeer lange tijd bewaren zonder tussentijds op te laden

 

Accu informatie en aanbevelingen

 • De lithium accu heeft genoeg kracht om onder gemiddelde omstandigheden lang te rijden. Lage temperatuur, langere afstanden, veel hoogteverschillen, zwaardere gebruikers kunnen het bereik beperken.
 • Gebruik altijd de oplader die bij het product is meegeleverd voor het opladen van batterijen. Andere opladers kunnen vaak niet zien of de batterij bijna vol zit waardoor de batterij overladen kan worden. Hierdoor kan de batterij te heet worden en beschadigd raken. In het ergste geval kan dit zelfs leiden tot ontbranden en zelfs ontploffen.
 • De batterij is goed beschermd maar veel water is natuurlijk Nooi goed. Als het met "bakken" uit de lucht komt is bescherming aan te bevelen. 
 • Houd je aan de gebruiksaanwijzing van de leverancier en/of fabrikant.
 • De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn om op te laden. Ontladen batterijen hebben een kortere levensduur.
 • Laat de batterij nooit volledig leeglopen. Wanneer de batterij bijna leeg is, stopt de ScootBuddy. Op het bedieningspaneel wordt aangegeven wat de batterij status is. Probeer nooit door te gaan met een lege batterij. 
 • Er zit een lampje op de oplader. Rood laadt op en met groen is de accu vol. Als de batterij lange tijd niet wordt gebruikt, is het beter  deze vol geladen weg te zetten. 

 • Als je batterijen verkeerd gebruikt kan dat kortsluiting of ontbranding geven. Gebruik batterijen daarom op de manier die is aangegeven op de verpakking. 

  • Let goed op hoe je de batterij in een apparaat moet plaatsen.

  • Stel batterijen niet bloot aan vuur en temperaturen boven de 60ᵒC

  • Zorg dat batterijen niet nat worden.
  • Bewaar batterijen altijd op een droge plaats en bij kamertemperatuur.
  • Prik batterijen niet lek of doorboor ze niet. Maak batterijen niet open. Vervorm batterijen niet. Geef batterijen geen schokken of stoten.
  • Houd batterijen uit de buurt van kleine kinderen. 
  • Raak lekkende batterijen niet met je blote handen aan. Is dit toch gebeurd, was dan goed je handen en vermijd contact met de ogen.